انبار مواد غذایی

انبار مواد غذایی

انبارهای مواد غذایی باید بقیه ی انبارهای دیگر متفاوت است. در این نوع انبار ها باید دمای فضا به گونه ای وجود داشته باشد که طبق اصول بهداشت و جلوگیری از بروز بیماری و میکروب ها تعبیه شده باشد. برای دست یافتن به این اصول مهم از استانداردهای بهداشتی و انبارداری مواد غذایی پیروی کرد.

در ادامه به نکات مهم انبار مواد غذایی اشاره خواهیم کرد.

 

محل قرار گیری انبار: انبارهای مواد غذایی باید در محلی قرار گیرند که کمترین تردد را دارد. ترجیحا در طبقه ی زیرین باشد تا کمتر در معرض آفتاب قرار گیرد.

نور انبار: انبارهای غذایی باید از نور مناسبی برخوردار باشند. برای پیشنهاد می توان لامپ های فلورسنت به علت مصرف کم معرفی کرد. در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که تابش مستقیم نور خورشید به داخل انبار سردخانه ای باید ممنوع باشد.

 

دمای انبار: در انبار های غذایی باید تهویه های مناسب و کوارهای خنک کننده ایجاد شود. باید درجه ی مناسب بسته به مواد غذایی که در انبار غذایی قرار دارد تنظیم شود. در جه حرارت نباید از ۱۵ درجه سانتی گراد بیشتر باشد.

 

تهویه انبار: در انبار مواد غذایی باید تهویه به گونه ایی باشد که حداقل در یک ساعت ۱۰ بار هوای آن عوض شود و یک هوای خنک و کاملا خشک برخوردار باشیم. قابل ذکر است که قرارگیری هواکش باید مناسب و متناسب به فضای محیط باشد. در ضمن پشت هواکش باید یک توری با شماره ۱۶ نصب گردد و ضد زنگ و قابل شستشو باشد. حتما باید توجه داشت که هوای انبار باید بدون رطوبت باشد.

 

کف انبار: کف انبار باید قابل شستشو باشد بهتر است از موزاییک یا سرامیک استفاده گردد.

 

دیواره های انبار: در انبار غذایی بهتر است اگر دیوارها فلزی هستند حتما از رنگ آمیزی روغنی استفاده می شود.

 

درب و پنجره انبار: در انبارهای سردخانه ای درب انبار باید به گونه ای باشد که یک توری ضد زنگ در آنجا نصب گردد.